โสม เป็นพืชในสกุล Panax โตได้ในบริเวณซีกโลกเหนือ ในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาเหนือ * โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกาย และรักษาโรคต่างๆ มากมาย เช่นลดความดันโลหิตสูง