จดหมายจากผู้ป่วยดีใจ หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค บางนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง ขอขอบพระคุณเรื่องยา เรียน คุณพันธิ์ศักดิ์ ดิฉันทำงานเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ดิฉันได้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ปรากฏว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหา จนกระทั่งวันหนึ่งตอนหัวค่ำ