เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผ่าตัดแล้วกลัว คีโม ฉายแสง ตัดสินใจรักษาด้วยหญ้าเทวดา แพทย์กลับตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งเหลืออยู่เลย