เป็นมะเร็งที่ปอดแต่ผ่าไม่ได้เพราะเป็นเนื้อร้าย เลยต้องใช้เคมีบำบัด เข็มที่ 1 มีอาการแพ้มาก เข็มที่ 2 ยิ่งแย่ลงอีก เริ่มทานหญ้าเทวดา (หญ้าปักกิ่ง)  กลับมาให้คีโมต่อเข็มที่ 3-4 ไม่มีอาการแพ้อีกเลย แถมก้อนเนื้อและจุดตามปอดหายไปหมด…

จดหมายจากผู้ป่วยดีใจ หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค บางนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง ขอขอบพระคุณเรื่องยา เรียน คุณพันธิ์ศักดิ์ ดิฉันทำงานเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ดิฉันได้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ปรากฏว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหา จนกระทั่งวันหนึ่งตอนหัวค่ำ

สถาบัน ธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เรียนคุณอาพันธ์ศักดิ์ ที่เคารพและนับถืออย่างยิ่ง กระผมนาย รัตน์ (นามสมมติ)​ มีความต้องการที่จะเขียนข้อความนี้ส่งให้คุณอา เพื่อได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี

เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผ่าตัดแล้วกลัว คีโม ฉายแสง ตัดสินใจรักษาด้วยหญ้าเทวดา แพทย์กลับตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งเหลืออยู่เลย

เป็นมะเร็งที่ม้าม รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบก้อนมะเร็งอีกข้างหลอดเลือดหัวใจ