Category: การปรุงหญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่งสด แคปซูล

Posted in การปรุงหญ้าปักกิ่ง

วิธีรับประทานหญ้าปักกิ่ง

วิธีรับประทานหญ้าปักกิ่ง สูตรดั้งเดิม

Posted in การปรุงหญ้าปักกิ่ง Tagged with: , ,

การทำเครื่องดื่มหญ้าปักกิ่ง

สรรพคุณ : ลำต้นมีสารกลุ่มกลัยโคสพิงโกไลบิตส์ เป็นสารต้านมะเร็งระยะต้น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ที่จะเกิดโรค เช่น โรคมะเร็งในลำคอ ตับ มดลูก ลำไส้ ผิวหนังและเม็ดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคภูมิแพ้ โรคความดัน และเบาหวาน

Posted in การปรุงหญ้าปักกิ่ง Tagged with: , ,