4 อ. สู้มะเร็ง

บางครั้งเราก็ลืมๆไปเหมือนกันว่า ร่างกาย สังขารของเราซึ่งเกิดจากท้องแม่มานั้นมันเป็นไปตามกฏธรรมชาติ 

ให้ทาน ข้าวกล้อง แทนข้าวขาว ให้เลือกข้าวกล้องหอมมะลิ (จะนุ่มไม่แข็ง)

โดยหลักการวิธีรักษามะเร็งในประเทศจีนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ธรรมชาติบำบัด

คำเตือนจากคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง Dr. Mercola’s Comments ผู้เขียนวารสารสุขภาพชื่อดังที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลก

วิธีการรักษามะเร็งแบบธรรมชาติง่ายๆ 4 ข้อ ดังนี้ จิตใจ ต้องสู้