2 Comments on “หญ้าปักกิ่งสด แคปซูล

  1. ผมต้องการสั่งซื้อสินค้าหญ้าปักกิ่งแคปซูล 300 เม็ด ราคา 370 บาท จัดส่งไปที่่
    คุณจันทร์เพ็ญ เทพทองคำ
    84/3 ม.2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
    สะดวกโอนเงินธนาคารกสิกรครับ