ความเป็นมาของหญ้าปักกิ่ง

ประวัติความเป็นมาของหญ้าปักกิ่ง

yapukking_1

หญ้า ปักกิ่งจะไม่เป็นที่แพร่หลายหากไม่มีคนที่ตั้งอกตั้งใจทำให้หญ้าปักกิ่งเป็น ที่รู้จัก และทำให้คนไข้มะเร็งที่ต้องการใช้หญ้าปักกิ่งได้มีหญ้าปักกิ่งใช้ นั่นก็คือการเผยแพร่ของ คุณณรงค์ สุทธิกุลพาณิช ตั้งแต่ปี 2515 โดยที่คุณณรงค์ เห็นลูกน้องของเพื่อนหายจากมะเร็งด้วยหญ้าปักกิ่ง จึงรวบรวมเพื่อน ๆ ให้ช่วยกันปลูกหญ้าปักกิ่งแจกให้กับคนไข้มะเร็งที่ต้องการจะใช้หญ้าปักกิ่ง พร้อมทั้งมีการรวบรวมประสบการณ์การใช้หญ้าปักกิ่งในการรักษาโรคมะเร็งชนิด ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

จาก การรวบรวมผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้หญ้าปักกิ่งรักษาตนเอง ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะ อาหาร มะเร็งมดลูก มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม เนื้องอกใน สมอง มะเร็งม้าม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน้ำ เหลือง มะเร็งกระดูก เป็นต้น

หลังจากนั้นคุณณรงค์ได้นำข้อมูลเหล่านี้พร้อมทั้งตัวอย่างหญ้าปักกิ่งไปมอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อานิสงส์ที่คุณณรงค์ได้ทำคือ ประการแรก มีต้นหญ้าปักกิ่งที่ถูกต้อง ที่คนไข้กินได้ผลมาทำการศึกษาวิจัย ประการที่สอง มีข้อมูลที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้นักวิชาการสนใจศึกษาหาข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันสรรพคุณที่มีการใช้กันในหมู่ประชาชน

ความก้าวหน้าในงานวิจัย
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหญ้าปักกิ่งคือ Murdannia loriformis [Hassk.] Rolla Rao et Kammathy อยู่ในวงศ์ Commelinaceae

ความคืบหน้าของการศึกษาวิจัยหญ้าปักกิ่ง

ปัจจุบันสามารถหาสารมาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพของหญ้าปักกิ่งได้แล้ว เป็นกลุ่มสารที่ละลายน้ำได้เรียกว่า กลัยโคไซด์ และ อะกลัยโคน ซึ่งสารทั้งสองแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเซลมะเร็งลำไส้ใหญ่ เซลมะเร็งเต้านม และยังมีการศึกษาพบว่า หญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งทางอ้อมโดยผ่านระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบว่าหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

นอกจากการต้านมะเร็งโดยตรงแล้ว ยังมีผู้รายงานถึงคุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธ์ของหญ้าปักกิ่ง ซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง โดยที่หญ้าปักกิ่งใสมารถเหนี่ยวนำให้เกิดเอ็นไซม์ที่ย่อยสลายสารพิษ เช่น สารพิษพวกอัลฟาท๊อกซินและลดการเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง

ข้อมูลจาก : http://www.thaihof.org/book/หญ้าปักกิ่ง/

Visited 309 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *