ประสพการณ์หญ้าปักกิ่ง

ประสพการณ์มะเร็ง

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
One comment on “ประสพการณ์หญ้าปักกิ่ง
  1. ศิริพร says:

    เสี่ยงทายอีก6ปี,เราจึงจะมีเครื่ิองมือตรวจพบมะเรงได้,ให้หายกินกับหญ้าปักกิ่งหรือเทวดาไปก่อนได้